ELS SERVEIS D’EXCELENT

EXCELENT desenvolupa la seva activitat des de 1983 de forma àmplia als camps més diversos de la restauració per a col·lectivitats, serveis de neteja i altres activitats relacionades, destacant en tots els casos per la professionalitat del servei i el compliment dels nostres compromisos específics. Així doncs, trobem tres grans grups als quals EXCELENT opera: