NETEJA
ALIMENTACIÓ
CONTROL PLAGUES
ALTRES

ELS NOSTRES SERVEIS DE CONTROL DE PLAGUES

Oferim als nostres clients la gestió d’organismes nocius a les instal·lacions, ajustant-nos sempre a les seves necessitats. S’ofereixen controls periòdics i intervencions puntuals. Es fa una primera visita de reconeixement, a la qual es detecten els problemes principals, i s’aconsella al client sobre les mesures a implementar per a reduir l’impacte de la plaga. Es realitza el tractament i es comproven i analitzen els resultats, oferint al client una garantia.
  • Control i tractament de xoc de rosegadors
  • Control d’insectes rastrers i voladors
  • Tractament de xoc per a insectes
  • Desinfeccions (virucida, bactericida, fungicida)
  • Control d’aus
  • Altres organismes nocius